Raspunderea unitatii administrativ teritoriale pentru pagubele provocate bunurilor prin caderea arborilor. Invocarea fortei majore.

Răspunderea UAT pentru pagubele provocate bunurilor prin căderea arborilor

Răspunderea unității administrativ teritoriale pentru pagubele provocate bunurilor prin căderea arborilor. Invocarea forței majore

În cazul în care autovehiculul dvs. a suferit pagube prin căderea arborilor aflați pe domeniul public, trebuie să știți că vă puteți recupera integral banii necesari efectuării reparațiilor, cu ajutorul unui avocat.

Cererea urmează a fi întemeiată pe dispozițiile art. 1376 alin. 1 din Codul Civil care prevede faptul că „Oricine este obligat să repare, independent de orice culpă, prejudiciul cauzat de lucrul aflat sub paza sa”. Totodată, art. 1377 din Codul Civil dispune că are paza lucrului cel care, în temeiul unei dispoziții legale, exercită în mod independent controlul şi supravegherea asupra lucrului.

Din economia acestor texte legale rezultă că, pentru a vă recupera paguba produsă prin căderea unui arbore, va trebui să chemați în judecată orașul sau comuna pe domeniul căreia se găsea pomul căzut iar acțiunea dvs. va fi admisă dacă sunt îndeplinite încă două condiții obligatorii: să existe un prejudiciu și un raport de cauzalitate între căderea arborelui și prejudiciul suferit.

În procesele având acest obiect, cabinetul nostru de avocatură a reușit să dovedească existența prejudiciului fie prin factura și chitanța aferentă reparațiilor, fie printr-un deviz emis de o unitate de service autorizată (în cazul în care nu dețineți banii necesari și doriți să vă reparați mașina după proces).

Raportul de cauzalitate între „comportamentul lucrului” și prejudiciu a fost probat prin planșe fotografice, martori, proces verbal eliberat de ISU, ori după caz prin alte mijloace materiale de proba.

De reținut este faptul ca art.1376 alin. 1 din Codul civil, dispune în mod expres că obligația de reparare a prejudiciului în sarcina celui care are paza juridică a lucrului este „independentă de orice culpă”, adică de orice vinovăție, așa încât această răspundere este una obiectivă, păzitorul bunului putând fi exonerat doar în caz de forță majoră.

Pentru acest motiv, în particular, în cauzele având ca obiect pagubele produse de arborii căzuți în timpul unor furtuni foarte puternice, unitățile administrativ teritoriale au invocat forța majoră, însă instanțele nu au reținut ca fiind întemeiată aceasta apărare.

În acest sens trebuie punctat în primul rând, faptul că, în asemenea spețe, cauza producerii prejudiciului nu este furtuna, ci prăbuşirea arborelui aflat în întreţinerea unitătii administrativ teritoriale, care are obligația legală de toaletare și defrișare a arborilor.

Totodată s-a constatat de către instanțele de judecată faptul că furtunile, chiar și cele foarte intense, nu sunt în mod obligatoriu imprevizibile ori invincibile, întrucât aceste caractere trebuie să fie absolute, adică pentru orice persoană.

În cazul în care furtuna se produce într-o perioada caracterizată de asemenea evenimente meteorologice, ea nu mai este imprevizibilă, după cum nu poate fi considerată nici inevitabilă, situaţie în care toţi copacii de pe raza unității administrativ teritoriale s-ar rupe, asemeni celui din cauză.

Pe cale de consecință, chiar și în cazul unor furtuni puternice, prejudiciul care vi s-a cauzat va fi reparat, cheltuielile judiciare efectuate vă vor fi restituite iar, la cererea dvs., se va putea dispune și obligarea unității administrativ teritoriale la plata dobânzii legale.

Sursa foto: freepik.com

Te-ar mai putea interesa

Deschide conversația
Ai nevoie de ajutor?
Salut!
Te pot ajuta?