Domenii de practică

Dreptul Familiei

Ansamblul normelor juridice aplicabile relațiilor dintre persoanele unite prin filiație sau prin căsătorie.

Drept Civil

Reglementarea raporturilor patrimoniale și nepatrimoniale stabilite între persoane fizice și/sau persoane juridice aflate pe poziții de egalitate juridică.

Dreptul Muncii

Ansamblu de norme juridice cu un obiect distinct de reglementare: relațiile sociale de muncă.

Drept Comercial

Ansamblul normelor juridice care reglementează relațiile sociale născute din actele juridice la care participă persoanele care au calitatea de comerciant.

Drept Penal

Necesitatea apărării valorilor sociale și a ordinii de drept împotriva criminalității și de combaterea acesteia.

Deschide conversația
Ai nevoie de ajutor?
Salut!
Te pot ajuta?