Slide 1
Cimpu Maria Cristina
Întâmpinați o problemă juridică?

Împreună putem deveni o echipă cu adevărat invincibilă.

„Avocatul este şi trebuie să rămână apărătorul ordinii legale, el reprezintă în definitiv subtilitatea rafinată a raţiunii şi a convingerii, adică Dreptul însuşi, în lupta victorioasă cu forţa pătimaşă şi brutală.” (Mircea Djuvara)

Dreptul Familiei

Ansamblul normelor juridice aplicabile relațiilor dintre persoanele unite prin filiație sau prin căsătorie.

Drept Civil

Reglementarea raporturilor patrimoniale și nepatrimoniale stabilite între persoane fizice și/sau persoane juridice aflate pe poziții de egalitate juridică.

Dreptul Muncii

Ansamblu de norme juridice cu un obiect distinct de reglementare: relațiile sociale de muncă.

Drept Comercial

Ansamblul normelor juridice care reglementează relațiile sociale născute din actele juridice la care participă persoanele care au calitatea de comerciant.

Drept Penal

Necesitatea apărării valorilor sociale și a ordinii de drept împotriva criminalității și de combaterea acesteia.

Cabinetul de avocatură Cimpu Maria Cristina a fost înființat în anul 2006 la Timișoara, iar fundamentul activităților juridice prestate îl constituie dedicarea, eficiența și respectul față de fiecare client. În opinia noastră, avocatura nu este o simplă profesie, presupunând mai mult decât orice implicare completă în fiecare caz în parte, atenție sporită și deosebită onestitate față de client.

Cu o experiența profesională de peste 16 ani, cabinetul nostru de avocatură a avut și are o rată foarte mare de succes (atât în procedură amiabilă, cât și în fața instanțelor de judecată). Totodată, ne putem mândri cu sinceritatea de care dăm dovadă și care poate fi constatată de către client încă din momentul în care acesta ne calcă pragul pentru o consultație. Cu siguranța nu pot fi calculate cu exactitate șansele de succes ale unui caz, dar de la noi veți afla în mod clar care sunt riscurile pe care urmează să vi le asumați în cadrul unei situații litigioase și care sunt căile procedurale pe care le aveți la dispoziție.

Un avocat bun se preocupă să își cunoască clientela, să asculte problemele persoanelor care îi solicită serviciile pentru a le înțelege și a ajuta la rezolvarea lor, ghidându-se după principiile bunei credințe, ale legalității și moralității, atât în prestarea serviciilor sale, cât și în stabilirea unor onorarii avocațiale echitabile. De aceea, cu seriozitate, implicare și profesionalism, cabinetul nostru de avocatură și-a stabilit ca scop acordarea unor servicii juridice de calitate, atât preventiv, înainte de apariția oricăror probleme cât și, în mod activ, în momentul în care situațiile neprevăzute au apărut.

Confidențialitate

Datele dumneavoastră cu caracter personal, informațiile și documentele pe care le puneți la dispoziția cabinetului nostru de avocatură sunt în siguranță, noi garantând pe deplin confidențialitatea acestora.

Implicare

Dezideratul cabinetului nostru de avocatură este acela de a forma o echipa împreuna cu clientul, bazată pe implicare și respect reciproc care să conducă în final la obținerea unui rezultat favorabil.

Profesionalism

În opinia noastră, condiția indispensabilă a reușitei în profesie este profesionalismul, termen care cuprinde exigențele necesare pentru realizarea cu succes a sarcinilor de muncă într-o anumită profesie.

Programare consultație

    Te rog dovedește că ești om selectând cana.

    Deschide conversația
    Ai nevoie de ajutor?
    Salut!
    Te pot ajuta?